filters

FILTERS

De stoffilters vangen stofdeeltjes op.
Er zijn verschillende opties voor filterdichtheid, afhankelijk van de grootte van de aanwezige schadelijke stofdeeltjes.

Actieve koolfilters werken als een magneet op verontreinigde moleculen. Dankzij een chemische reactie binden zij aan het actieve kool. 

AC filter biedt een totaalpakket om uw luchtzuiveringsysteem optimaal draaiend te houden. Aan de hand van uw wensen, eisen en werkomgeving stellen wij een servicepakket samen.  Dit kan variëren van een jaarlijkse kalibratie tot totale ontzorging.