Wat te filteren

WAT TE FILTEREN?

De kleinste stofdeeltjes en gassen zijn het gevaarlijkst voor de mens. De gassen verdelen we onder in organische en anorganische gassen en dampen, dampen van zuren, en ammoniak. Denkt u hierbij aan gassen als benzeen, methaan en zwavel. Voorbeelden van gevaarlijke stofdeeltjes zijn met name asbest en silica (zand).
Deze komen vrij in de lucht bij verplaatsen of verwerken van materialen.
Dit soort luchtgedragen of ‘airborne’ deeltjes kunnen we niet zien met het blote oog en worden erg makkelijk ingeademd.

fijnstof