Welk type filter heb ik nodig?

WELK TYPE FILTER HEB IK NODIG?

Wanneer koolstoffilters?

Om de lucht te zuiveren van organische en anorganische gassen en dampen, dampen van zuren en ammoniak heeft u koolstoffilters nodig. Het koolstof trekt de gassen aan en afhankelijk van het type filter binden de moleculen zich aan de koolstof.

  • Type A filters gebruikt u bij organische gassen en ontvlambare gassen boven de 65°C.
  • Type B filters gebruikt u bij anorganische gassen en overige gassen.
  • Type E filters zijn specifiek ontworpen voor zwaveldioxide en gassen van zuren.
  • Type K filters zijn specifiek ontworpen voor (organische varianten van) ammoniak.
  • Type HG filter zijn specifiek ontworpen voor kwikdampen.
kool filters

Wanneer stoffilters?

Filters
kool filters

De stoffilters filteren airborne stofdeeltjes als asbest of silica in drie stappen:

  • P1 werkt als grof filter voor de zichtbare stofdeeltjes.
  • P2 filtert 60 tot 80 % van de onzichtbare stofdeeltjes
  • P3 filters 99,97% van alle onzichtbare stofdeeltjes tot 0,3 micron (HEPA)
stof filters