Waarom een overdrukfilterunit?

WAAROM EEN OVERDRUK-
FILTERUNIT?

Als werkgever moet u de luchtkwaliteit in een cabine op de lange termijn kunnen garanderen. In werkomstandigheden in stoffige omgevingen of met gassen en dampen vervuilde lucht, moet u hiervoor extra maatregelen treffen. Minuscule stofdeeltjes zijn een belangrijke oorzaak van ziekten, zelfs ernstige als kanker. Het sterftecijfer voor werken in verontreinigde lucht ligt vijftien keer hoger dan bij andere werkgerelateerde ongevallen op locatie. Een schone omgeving houdt medewerkers gezond en kosten door ziekteverzuim laag.

Uw medewerkers blijven beschermd en gezond, en u voorkomt:

 • Ziekteverzuim;
 • Onnodig hoge kosten van gezondheidszorg en verzekering;
 • Defecte apparatuur en elektronica in de cabine;
 • Wettelijke waarschuwingen en boetes.

Toepassingen van ACfilter overdrukfilterunits

 • Sanering
 • Sloop
 • Compostering
 • Chemische industrie
 • Afvalverwerking
 • Landbouw
 • Mijnbouw & Delftstoffen
 • Haven Industrie
acfilter service

Hoe werkt het
AC filtersysteem?

De schadelijke stoffen, organische en niet organische gassen gaan door de filters van het overdrukfiltersyteem. De op de omgeving afgestemde filter combinatie zorgt ervoor dat de schadelijke deeltjes en gassen worden opgevangen. De overdruk voorkomt het binnendringen van de luchtvervuiling vanaf buiten de cabine. Het oppervlakte van filters zorgt samen met de controller voor de optimale contacttijd.

1.  Luchtinlaat
2.  Voorfilter
3.  Luchtinlaat
4.  Stoffilter P1
5.  HEPA filter P3
6.  Actief koolfilter
7.  Gefilterde lucht
8.  Blower

Hoe werkt het AC filtersysteem?